Hãy để họ nói về sâu

PGS Bùi Hiền: Họ dùng chữ của tôi để nói tôi, chứng tỏ chữ này rất nhạy, nhanh vào đầu - News Tube

Những câu nói hay

DUYÊN SÂU SẼ HỢP DUYÊN CẠN SẼ TAN VẠN SỰ TÙY DUYÊN KHÔNG CẦU KHÔNG KHỔ DUYÊN NGHIỆP VỢ CHỒNG

ĐỪNG HỎI EM (DON'T ASK ME)

muốn về nhà bên mẹ, nhổ tóc sâu bên thềm, thế gian họ bạc bẽo, càng nghĩ càng buồn thêm...

Related Posts