Ký sinh trùng rễ cây ngưu bàng

Ngưu báng , Ngưu bàng , Gobo , Burdock root , vị thuốc đa công dụng

Thiên Niên Kiện

Chữa bệnh hồ tiêu ( tuyến trùng vàng lá chết chậm của MV Nam cư jut daknong)

Tuyến trùng hại rễ, thân cây tỏi Lý Sơn

Tuyến trùng hại cây hành ở Lý Sơn - Quảng Ngãi

Related Posts