Ký sinh trùng dưới da ảnh

Soi gắp giun đũa to như con rắn trong dạ dày - Gastric ascariasis

Tưởng ký sinh trùng bò dưới da - Hóa ra đây là Gân của Quái Vật thể hình !

Gắp giun dài 14mm ký sinh trong mắt người phụ nữ

phát hiện kí sinh trùng bám vào động vật gây hoại tử

kí sinh trùng ghê ghợn nhất

Related Posts