Ký sinh trùng cỏ tơ hồng

Hướng dẫn nuôi trùng cỏ (Infusoria)

Hướng dẫn cách tạo trùng cỏ cho cá bột ăn

Vlog 85: Trị Bệnh Kí Sinh Trùng Cho Cá Bằng TỎI ( Hiệu Quả Trên 95%)

Cách cho cá bột ăn trùng cỏ

Vlog 4: Cách nuôi tạo trùng cỏ cho cá betta, Lia Thia, Xiêm bột và các loại cá khác

Related Posts