Hầu hết ký sinh trùng khổng lồ

***** Chú khỉ tội nghiệp bị cả ổ dòi kính sinh làm tổ . Xem xong phụt hết cả cơm

Giun Sán bự chà bá ký sinh trong cơ thể con Cào Cào Trời

Ve hút máu khổng lồ kí sinh trên chú rùa tội nghiệp :(

KÝ SINH TRÙNG

Slide Ký sinh trùng học: Amip

Related Posts