Hơn để điều trị ký sinh trùng ở cá cảnh

Cá Koi bị trùng mỏ neo gây hại I VTC16

Bệnh nấm trên cá cảnh và cách chữa trị

Diệt trùng mỏ neo, ký sinh trên cá Anchor Worm & Fish Lice

Diệt trùng mỏ neo hại cá bằng lá xoan I VTC16

Vlog 3: Cách trị bệnh sình bụng cho cá Betta, Lia Thia, Xiêm cá vàng , ba đuôi ... và các loại khác

Related Posts