Người kiểm tra sâu

Kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu - Pesticide residue rapid test

Sâu đục thân cây bơ

Test độ sâu của máy dò kim loại Velox One - Nokta

Thấy cụ bà 94 tuổi có hành vi bất thường, hải quan kiểm tra xong… ‘tiến thoái lưỡng nan’!

CSGT Kỳ Anh, Hà Tĩnh, một mình dừng xe tải "Thăm người quen không biết là ai".

Related Posts