Một xét nghiệm máu tìm kháng thể để giun sán trong ống nghiệm

Cảnh báo về món ăn sushi gây ra nguy cơ nhiễm giun ký sinh

VTC14_Gần 50% người dân Việt Nam bị nhiễm giun sán

Phòng nhiễm giun, sán ở trẻ em

[HVQY] KST - Kĩ thuật xét nghiệm máu

Điều trị cho dê bị nhiễm giun sán và thiếu dinh dưỡng

Related Posts