Liệu một xét nghiệm máu để hiển thị tất cả các ký sinh trùng

Paraway - làm sạch ký sinh trùng bám trong ruột, máu - hotline 0906307055

Xét nghiệm ký sinh trùng

Bò bị sán lá gan và ký sinh trùng đường máu

tiêu bản KST

Xét nghiệm ký sinh

Related Posts