Tăng giun dạ dày

Soi gắp giun đũa to trong dạ dày

Thủ phạm gây viêm dạ dày (giun trong dịch nôn )

Nhiễm ký sinh trùng - giun lươn

Nôi soi dạ dày phát hiện Giun Đũa

Ký sinh trùng trong tiêu hóa, giun sán trong bao tử lớn như rắn, sán trong dạ dày to kinh khủng

Related Posts