Kháng thể IgG lớp với kháng nguyên của Giardia

Kháng thể IgG, IgM kháng kháng nguyên lõi

Kháng thể

Miễn dịch Phản ứng kết hợp kháng nguyên kháng thể Trần Phương Thanh

Phản ứng kháng Nguyên Kháng Thể Kỹ Thuật ngưng kết hạt latex trong chẩn đoán ASO

Beta 2 GLYCOPROTEIN 1 IgA ELISA kit

Related Posts